Çalışma Alanları

1

Aile Çift Terapisi

Evlilik çatışması insan yaşamındaki problemlerin en rahatsız edici olanlarından biridir. Her evlilikte bazı problemler yaşanır ancak kimi zaman problemler çiftlerin derin bir hayal kırıklığı yaşamasına ve evliliğin devamını sorgulamaya kadar varabilir.
2

Bireysel Terapi

Yaşamın farklı dönemlerinde olaylar ve durumlar olduğundan daha “farklı ve karmaşık” olarak algılanabilir ve kişi sahip olduğu başa çıkma mekanizmalarını etkili bir biçimde kullanmada güçlük yaşayabilir. Danışmanlık ve psikoterapi sürecinin amacı, kişinin yaşamsal zorluk alanlarına ilişkin farkındalık sağlamasına ve başa çıkma becerilerini güçlendirmesine destek olmaktır.
3

Çocuk, Ergen ve Genç Danışmanlığı

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır.
4

Online Danışmanlık Hizmeti

Online psikolojik danışmanlık görüşmeleri Skype ya da Google Hangouts aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tüm psikolojik danışmanlık ve psikoterapi uygulamalarında geçerli olan etik ilke ve kurallar bu uygulamada da geçerlidir.
 • Depresyon Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 • Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresorle) İlişkili Bozukluklar
 • Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
 • Kayıp ve Yas Bozuklukları
 • Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yıkıcı Bozukluklar, Durtu Denetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Agorafobi
 • Özgül fobi
 • Sosyal fobi
 • Öfke sorunu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu